Удирдах ажилтны зөвлөгөөний үеэр БОАЖЯам болон Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвийн удирдлагууд, ТХНУГ-ын дарга Ч.Батсансар нар Говь гурван сайханы байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын захиргаа, Хар-Ус нуурын улсын тусгай хамгаалалттай газрын хамгаалалтын захиргааны удирдлагуудыг хүлээн авч уулзан ЦУНБХТ-ийн өмч болох байршил тодорхойлогч, гар метр, гар тоологч, өдрийн дуран, шөнийн дуран, чанга яригч, гар чийдэн зэрэг 7 төрлийн нийт 44 ширхэг /шинэ/ тоног төхөөрөмжийг албан ажлын хэрэгцээнд зориулан ашиглуулах нөхцөлтэйгээр гэрээ байгуулан хүлээлгэж өглөө.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now