Хууль, эрх зүй

УТХГН-т чонын тоог зохицуулах, зэрлэгшсэн нохой устгах журам

УТХГН-т чонын тоог зохицуулах, зэрлэгшсэн нохой устгах журам