Ил тод

Хүний нөөцийн ил тод байдал

ОВОГ НЭР АЛБАН ТУШААЛ ӨРӨӨНИЙ № ТӨРИЙН ХОЛБОО  
1 Ч.Батсансар Дарга 117    
2 Г.Энхмөнх Ахлах мэргэжилтэн 121 267283  
3 Ч.Гал Ахлах мэргэжилтэн 121 267675  
4 Ц.Түвшинбат Мэргэжилтэн 121 267283  
5 Т.Болдбаатар Мэргэжилтэн 121 267283  
6 Б.Дэлгэрцэцэг Мэргэжилтэн 121 267283  
7 Б.Жавзандулам Мэргэжилтэн 121 267283  
8 С.Мөнх-Оргил Мэргэжилтэн 121 267283