Олон улсын гэрээ, конвенци

Рамсар

Олон улсын ач холбогдол бүхий ус, намхаргаг газар, ялангуяа усны шувууд олноор амьдардаг орчны тухай конвенци (RAMSAR)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

            

            
            

Нуур намгархаг газар

            
            

Бүртгэгдсэн он

            
            

Талбайн хэмжээ /га/

            
            

Тусгай хамгаалалтанд авсан эсэх

            
1             

Өгий нуур

            
            

1998

            
            

2510

            
            

-

            
2             

Монгол Дагуур

            
            

1997

            
            

210 000

            
            

+

            
3             

Тэрхийн Цагаан нуур

            
            

1998

            
            

6110

            
            

+

            
4             

Их нууруудын хөндийн нуурууд

            
            

1998

            
            

45 600

            
            

 

            
5             

Хар-Ус нуур

            
            

1999

            
            

321 360

            
            

+

            
6             

Айраг нуур

            
            

1999

            
            

45 000

            
            

-

            
7             

Ачит нуур, түүний орчмын ус, намгархаг газар

            
            

2004

            
            

73 730

            
            

-

            
8             

Буйр нуур, түүний орчмын ус, намгархаг газар

            
            

2004

            
            

104 000

            
            

-

            
9             

Ганга нуур, түүний орчмын ус, намгархаг газар

            
            

2004

            
            

3280

            
            

+

            
10             

Увс нуур, түүний орчмын ус, намгархаг газар

            
            

2004

            
            

585 000

            
            

+

            
11             

Хурх, Хүйтэн голын хөндийн нуурууд

            
            

2004

            
            

42 940

            
            

-

            

Read more www.ramsar.org