Олон улсын гэрээ, конвенци

Хүн ба шим мандлын хөтөлбөр

Хүн ба шим мандлын хөтөлбөр /UNESCO - Man and Biosphere Programme (MAB)/

Тусгай хамгаалалттай газар Нэгдсэн он Талбайн хэмжээ /га/
1 Говийн их дархан цаазат газар 1991 5,560,412
2 Богдхан уул 1996 41,322
3 Увсын нуурын ай сав 1997 771,700
4 Хустайн нурууны байгалийн цогцолборт газар 2004 48,889
5 Дорнод Монголын дархан цаазат газар 2005 589,906
6 Монгол Дагуурын дархан цаазат газрууд 2007 108,154

Хүн ба шим мандлын хөтөлбөрийн талаар илүү дэлгэрэнгүйг http://www.unesco.mn/p/147