Олон улсын гэрээ, конвенци

Дэлхийн өв

Дэлхийн өвийн конвенцид нэгдсэн газрууд

Тусгай хамгаалалттай газар

Бүртгэгдсэн он

Талбайн хэмжээ /га/

Өвийн төрөл

1

Увсын нуурын ай сав

2003

1,068,854

Байгалийн өв

2

Орхоны хөндий

2004

121,967

Соёлын өв

3

Алтайн нурууны хадны сүг зургийн цогцолбор

2011

22,000

Соёлын өв

4

Бурхан Халдун болон хүрээлсэн тахилгат уулс

2015

 

Соёлын өв

 

Дэлхийн өвийн урьдчилсан жагсаалтанд бүртгэгдсэн газрууд

Урьдчилсан жагсаалтад бүртгэгдсэн газар Урьдчилсан жагсаалтад орсон огноо УТХГН-т хамрагдсан байдал
1 Амарбаясгалан хийд орчмын газар нутаг 2014/12/19  
2 Хөдөө арал 2014/12/19  
3 Балдан Барайвун хийд 2014/12/19 Хангал нуурын ДГ
4 Монголын говь дахь Цэрдийн галавын үеийн үлэг гүрвэлийн олдвор бүхий газар нутаг 2014/12/19 Зарим хэсэг нь Говь гурван сайхны БЦГ-т хамаарна
5 Хүрлийн үеийн Буган хөшөөн дурсгалууд 2014/12/19  
6 Монголын их говийн цөлөрхөг хээр 2014/12/19 Говийн их ДЦГ, Говийн бага ДЦГ
7 Дорнод Монголын хээр 2014/12/19 Дорнод Монголын ДЦГ, Тосон хулстай, Баян цагааны тал, Яхь нуурийн БНГ-уудад хамаарна.
8 Хүннүгийн үеийн дурсгалууд 2014/12/19  
9 Монгол Алтай 2014/12/19 Алтай таван богд БЦГ
10 Монгол дагуур 2012/10/11 Монгол дагуурын ДЦГ
11 Монголын говь дахь хадны сүг зургийн цогцолбор 2014/12/19