Рамсар

Олон улсын ач холбогдол бүхий ус, намхаргаг газар, ялангуяа усны шувууд олноор амьдардаг орчны тухай конвенци (RAMSAR)

Нуур намгархаг газар

Бүртгэгдсэн он

Талбайн хэмжээ /га/

Тусгай хамгаалалтанд авсан эсэх

1

Өгий нуур

1998

2510

-

2

Монгол Дагуур

1997

210 000

+

3

Тэрхийн Цагаан нуур

1998

6110

+

4

Их нууруудын хөндийн нуурууд

1998

45 600

 

5

Хар-Ус нуур

1999

321 360

+

6

Айраг нуур

1999

45 000

-

7

Ачит нуур, түүний орчмын ус, намгархаг газар

2004

73 730

-

8

Буйр нуур, түүний орчмын ус, намгархаг газар

2004

104 000

-

9

Ганга нуур, түүний орчмын ус, намгархаг газар

2004

3280

+

10

Увс нуур, түүний орчмын ус, намгархаг газар

2004

585 000

+

11

Хурх, Хүйтэн голын хөндийн нуурууд

2004

42 940

-