ГОВИЙН БАГА ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗРЫН ХАМГААЛАЛТЫН ЗАХИРГАА

Байгуулагдсан он 2006 он
Хаяг Өмнөговь аймаг, Ханбогд сум
Утас 88030903
И-мэйл Goviinbagaspa@gmail.com
Вэб хуудас http://www.mpa.gov.mn

“Зэрлэг амьтдыг хамгаалахтай холбоотой хуулийг хэрэгжүүлэх”

БОАЖЯ-ны Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газар, Засгийн газрын Тохируулагч агентлаг- Хил Хамгаалах Ерөнхий Газар, Говийн бага дархан цаазат газрын Хамгаалалтын захиргаа хамтран ГБДЦГ-ын Хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагчид, хил хамгаалагчдад зориулсан “Зэрлэг амьтдыг хамгаалахтай холбоотой хуулийг хэрэгжүүлэх” сэдэвт сургалтыг 2017.09.20-2017.09.27 өдрүүдэд Сулинхээрийн отряд, Гашуун сухайтын застав, Шүүлэн булагийн заставуудад тус тус зохион байгууллаа.