Хан Хэнтийн УТХГН-ийн хамгаалалтын захиргаа

Байгуулагдсан он 1992 он
Хаяг Улаанбаатар хот, Ус цаг уур орчны шинжилгээний газар
Утас 314208, 322111,
И-мэйл KhanKentii1992gmail.com
Вэб хуудас www.mpa.gof.mn

Сургалт зохион байгуулалаа / Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төсөл /

Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төсөл "Монгол орны тусгай хамгаалалттай газар нутгийн биологийн олон янз байдлын мониторингийн болон статистик боловсруулалт хийх" танхимийн сургалтыг 2017 оны 09-р сарын 06-ны өдөр Хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагч, мэргэжилтэн нарт амжилттай зохион байгууллаа. Тус өдөр зохион байгуулсан  "Монгол орны тусгай хамгаалалттай газар нутгийн биологийн олон янз байдлын мониторингийн болон статистик боловсруулалт хийх" сэдэвт тахимаар олгосон сургалтыг бататгаж 2017 оны 09-р сарын 09-ны өдөр Хамгаалалтын захиргааны байгаль хамгаалагч, мэргэжилтэн нарт хээрийн мониторинг судалгаа GIPS дээр ажиллах дадлага туршлага хийлээ.