Цаг үеийн мэдээ

УИХ-ын 2016 оны 02 дугаар сарын 04-ний өдрийн 13 дугаар тогтоолоор “Байгаль орчны тэнцвэрт байдал, нэн ховор болон ховор амьтан, ургамал, байгалийн унаган төрхи...

“Увс нуурын хотгор”-ын хил дамнасан дархан газар байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын 2011 оны 05-р сарын 31-ний өдрийн ху...

Хөвсгөл нуурыг Хүн ба Шим мандлын нөөц газруудын дэлхийн сүлжээнд бүртгүүлэх зорилгоор урьдчилсан шатны хэлэлцүүлэг сургалтыг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яа...

Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газарт хийсэн хяналт шалгалтын дүнгээр Сумдын Засаг дарга нарын захирамжаар өвөлжөө, хаваржааны зориулалтаар 600 гаруй иргэд...

Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газраас боловсруулсан Нэгдсэн өнгө төрх /брэндбүүк/-ийг Тусгай хамгаалалттай газруудад мөрдөхөөр боллоо.

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаадын дунд 2018 оны 03 дугаар сард долоон төрлөөр урлагийн наадам зохион байгуулж, авъяас чадвараараа тэрг...

32

Дархан цаазат газар

18

Байгалийн цогцолборт газар

32

Байгалийн нөөц газар

24

Байгалийн дурсгалт газар