Цаг үеийн мэдээ

Улсын тусгай хамгаалалттай газрын Удирдлагын нэгдсэн Цахим оффисын системд /eoffice.mpa.gov.mn/ Тусгай хамгаалалттай газар нутагт Хяналт шалгалтын мэдээллийг бү...

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн Үндэсний хөтөлбөрийг батлуулахаар өргөн барихаар бэлтгэж байгаа энэ үед БОАЖЯ-ны Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газр...

Энэхүү бүртгэлийн систем нэвтэрснээр  Тусгай хамгаалалттай газар нутагт нэгж талбарын ашиглагч нарын мэдээлэл нь өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжиж зас...

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам болон Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирлагын газраас газрын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дүгээр хэсэг, Монгол Улсын За...

УИХ-ын 1998 оны 29-р тогтоолоор баталсан Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн Үндэсний хөтөлбөр хэрэгжиж эхлээд 19 жил өнгөрсөн байна.

Газрын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дүгээр хэсэг, Монгол Улсын Засгийн газрын 2009 оны 25 дугаар тогтоол, Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 78 дугаар т...

32

Дархан цаазат газар

18

Байгалийн цогцолборт газар

32

Байгалийн нөөц газар

24

Байгалийн дурсгалт газар