Цаг үеийн мэдээ

bid of "Construction of Protected Area’s Administration Building, Information and training centers, and Ranger Posts for the Protected Areas of Mongolia".

“МОН9183” төсөл, “Ногоон Алт-Малын эрүүл мэнд” төслүүдийн хамтын ажиллагааны хүрээнд ХНБЦГ-ын орчны бүсийн малчдыг сарлаг самнах арга барилд сургах, бэлтгэсэн с...

МОН-9183 төслөөс Хөвсгөл аймгийн Чандмань-Өндөр суманд Зөгийн аж ахуй эрхлэх сургалтыг Зөгийн сан, Зөгийн эрдэм шинжилгээ үйлдвэрлэлийн станцтай хамтран зохион ...

Менежмент төлөвлөгөө боловсруулах сургагч багш нарыг бэлтгэх сургалт 2018 оны 05-р сарын 17-18-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаала...

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын дэд сайд Ц.Батбаяр, тус яамны Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газраас Богдхан уулын дархан цаазат газрын хамгаалалтын за...

Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 1 дүгээр албан даалгаврыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Улсын тусгай хамгаалалттай г...

32

Дархан цаазат газар

18

Байгалийн цогцолборт газар

32

Байгалийн нөөц газар

24

Байгалийн дурсгалт газар