Мэдээ мэдээлэл

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яамны хэрэгжүүлж буй “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төслийн 2-р бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд дэд төслүүд х...

  • 2016-06-24

МОНГОЛ УЛСЫН ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ НЭГДСЭН СИСТЕМ

Монгол улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээний үйл ажиллагааг сайжруулах, нээлттэй ил тод болгох ажлын хүрээнд мэдээллийн технологийн ололтыг нэвтрүүлж хэрэгцээт мэдээмэдээллийг иргэддээ тү...

  • 2016-06-14

“Монгол орны баруун болон зүүн бүсийн зэрлэг амьтны шилжилт хөдөлгөөн, нүүдэл, амьдрах орчны холбоос нутгийг байгуулах нь”сэдэвт семинар

Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яам, НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөр хамтран хэрэгжүүлж буй “Байгалийн нөөцийн менежмент бүхий хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээ (БНМБХГНС)” төсөл, ШУА-ийн Ерө...

  • 2016-06-05

Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолбор газрын орчны бүсийн иргэдийн амьжиргааг дэмжих, тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төсөл

Япон Улсын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн санхүүжилтээр Азийн Хөгжлийн Банк, Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын яам хамтран хэрэгжүүлэх “Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолбор газрын орчн...

  • 2016-06-05

Шинэ төсөл хэрэгжүүлэх саналын уулзалт болов

Хөвсгөл аймагт “Тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх” хөнгөлттэй зээлийн төслийг боловсруулах Азийн хөгжлийн банкны төслийн мэргэжилтэн Марк Безуижем, байгаль орчны мэргэжилтэн Фрэнк Радстэйк нарын т...

  • 2016-06-05


Хамгаалалтын захиргаадын мэдээлэл

Та доорхи холбоосоор орж андройд болон iOS үйлдлийн системтэй утсан дээрээ "THGazar" аппликейшныг үнэгүй суулгаж ашиглах боломжтой