Цаг үеийн мэдээ

Баруун бүсийн менежмент төлөвлөгөө боловсруулах сургагч багш нарыг бэлтгэх сургалт 2017 оны 11-р сарын 20 – 21-ний өдрүүдэд Ховд аймгийн Ховд хотод зохион байгу...

БОАЖЯ-ны Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газраас Азийн хөгжлийн банкнаас хэрэгжиж буй “Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газрын орчны бүсийн иргэдийн ...

Монгол орны үзэсгэлэнт байгалийг хамгаалан ажиллаж буй байгаль хамгаалагчдын өдөр тутмын хүнд, бэрхшээлтэй ажлыг олон нийтэд таниулах, сурталчилах зорилгоор БОА...

Газрыг орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах, газрын кадастрын мэдээллийн санд бүртгэх зааврыг баталлаа

Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газарт жилдээ гадаадын 20 мянга, дотоодын 200 мянга орчим аялагч, жуулчид аялдаг бөгөөд нийслэлд хамгийн ойрхон, дэд бүтэц ...

ЮНЕСКО-гийн Дэлхийн өвийн хорооны 41 дүгээр чуулган Польш улсын Краков хотноо 2017 оны 7 сарын 2-12-нд хуралдлаа. Энэ чуулганы 7 дугаар  сарын 7-ны өдрийн хурал...

32

Дархан цаазат газар

18

Байгалийн цогцолборт газар

32

Байгалийн нөөц газар

24

Дурсгалт газар