БОАЖЯ-ны Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газрын дарга Ч.Батсансар 2016 оны 10-р сарын 11-нээс эхлэн Ховд аймагт 5 хоногийн томилолтоор ажиллаж байна.

Энэ ажлын хүрээнд Мянган угалзатын нурууны БЦГ, Мөнххайрханы БЦГ, Хар-Ус нуурын УТХГ-уудын ажилтай танилцахаас гадна Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр болон цаашид яамнаас хэрэгжих ажлуудын талаар танилцууулга хийх юм.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now