Мэдээ мэдээлэл

хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газарт хийсэн хяналт шалгалтын дүнгээр сумдын засаг дарга нарын захирамжаар өвөлжөө, хаваржааны зориулалтаар 600 гаруй иргэд...

Цааш унших

тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газраас боловсруулсан нэгдсэн өнгө төрх /брэндбүүк/-ийг тусгай хамгаалалттай газруудад мөрдөхөөр боллоо.

Цааш унших

тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаадын дунд 2018 оны 03 дугаар сард долоон төрлөөр урлагийн наадам зохион байгуулж, авъяас чадвараараа тэрг...

Цааш унших

монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, үндсэн чиглэл, хууль тогтоомжийн биелэлт, 2018 оны үр дүнгийн гэрээний биелэлтээр тэр...

Цааш унших

улсын тусгай хамгаалалттай газрын удирдлагын нэгдсэн цахим оффисын системд /eoffice.mpa.gov.mn/ тусгай хамгаалалттай газар нутагт хяналт шалгалтын мэдээллийг бү...

Цааш унших

тусгай хамгаалалттай газар нутгийн үндэсний хөтөлбөрийг батлуулахаар өргөн барихаар бэлтгэж байгаа энэ үед боажя-ны тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газр...

Цааш унших

энэхүү бүртгэлийн систем нэвтэрснээр  тусгай хамгаалалттай газар нутагт нэгж талбарын ашиглагч нарын мэдээлэл нь өндөр, тусгагийн нэгдсэн тогтолцоонд шилжиж зас...

Цааш унших

байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам болон тусгай хамгаалалттай нутгийн удирлагын газраас газрын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дүгээр хэсэг, монгол улсын за...

Цааш унших

уих-ын 1998 оны 29-р тогтоолоор баталсан тусгай хамгаалалттай газар нутгийн үндэсний хөтөлбөр хэрэгжиж эхлээд 19 жил өнгөрсөн байна.

Цааш унших

газрын тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дүгээр хэсэг, монгол улсын засгийн газрын 2009 оны 25 дугаар тогтоол, монгол улсын засгийн газрын 2008 оны 78 дугаар т...

Цааш унших

монгол улсын засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөний 4.2.2-ын 3 дахь хэсэг "гадаад хамтын ажиллагааг х...

Цааш унших

bid of "construction of protected area’s administration building, information and training centers, and ranger posts for the protected areas of mongolia".

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now