2016 оны 10 дугаар сарын 27 өдөр Цэнгэг усны нөөц, байгаль хамгаалах төвд Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газраас Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төслийн ажлын хэсгийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдаж байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now