ТХНУГ-ын дарга Ч.Батсансар Увс аймагт 2016 оны 11-р сарын 1-3-ны хооронд томилолтоор ажиллаж байна.

Энэ ажлын хүрээнд Байгалийн нөөцийн менежмент бүхий хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээ төсөл хэрэгжиж буй Гулзатын ОНТХГ-ын менежментийг хариуцагч "Гулзатын санаачлага" ТББ-ын бүх гишүүдийн хуралд оролцож, 2017 онд хамтран ажиллах талаар санал бодлоо солилцлоо.

Мөн шинээр сонгогдсон аймгийн БОАЖГ-ын дарга, ЗДТГ-ын Бодлогын хэрэгж илтийг зохицуулах газрын дарга болон Увс нуурын ай сав газрын ХЗ-ны дарга, мэргэжилтнүүдтэй уулзаж төслийн хэрэгжилт, гарсан үр дүн, цаашид хамтран хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаатай танилцлаа.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now