Дэлхийд нэн ховорд ордог Монгол бөхөн /SAIGA TATARICA MONGOLICA/ зөвхөн Говь-Алтай болон Ховд аймгийн зургаан сумын нутагт цөөн тоогоор нутагладаг билээ. Мялзан өвчний улмаас одоогийн байдлаар 520 гаруй Монгол бөхөн үрэгдсэн байна.

Энэ асуудлын талаар Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамнаас 11 заалт бүхий зөвлөмж, чиглэлийг холбогдох газруудад нь хүргээд байна.

Бид мэргэжлийн байгууллагуудтай хамтран зохих аргаа хэмжээг авч ажиллаж байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now