Нутгийн иргэдийг мялзан өвчны талаархи үнэн, зөв мэдээллээр хангах, сэрэмжлүүлэх зорилгоор Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Дэлхийн байгаль хамгаалах сангийн (WWF) Монгол дахь хөтөлбөрийн газартай хамтран сэрэмжлүүлэг гаргаж, хэвлэн хөдөө орон нутагт хүргүүлэн ажиллаж байна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now