ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ ЗАРЛАЛ

 

Огноо: 2017-04-11

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны хэрэгжүүлж буй Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төслийн хүрээнд дараах зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул тухайн чиглэлээр ажилладаг зөвлөх /хувь хүн, баг/ дэлгэрэнгүй жагсаалтад орох мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

  1. “Орхоны хөндийн БЦГ, Хорго-Тэрхийн Цагаан нуурын БЦГ, Отгонтэнгэрийн ДЦГ, Тарвагатай нурууны БЦГ-т аялал жуулчлалын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулах”
  2. “Хүйсийн Найман нуурын Байгалийн дурсгалт газрын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж, батлуулах”
  3. “Монгол дагуурын ДЦГ-ын Орчны бүс Дорнод аймгийн  Чулуунхороот сум, Дорнод аймгийн  Дашбалбар сум болон Дорнод Монголын  ДЦГ-ын Орчны бүс Дорнод аймгийн Матад сум болон Сүбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумдын Орчны бүсийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах”
  4. “Горхи Тэрэлжийн  Байгалийн Цогцолборт Газрын Орчны бүс Төв аймгийн Эрдэнэ сум, Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн 1, 6-р хороо болон Орхоны хөндийн БЦГ-ын Орчны бүс Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумдын Орчны бүсийн менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулж батлуулах”

Мэдүүлэг ирүүлэх: Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх /хувь хүн, баг/ нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (намтар буюу CV, гүйцэтгэж байсан ижил төстэй ажлын жагсаалт) ирүүлнэ.

Сонирхсон зөвлөх ажлын даалгавар болон бусад нэмэлт мэдээллийг 2017 оны 04-р сарын 11-ний өдрөөс 17-ний өдрийн 10:00 цагийн хооронд авч болох бөгөөд мэдүүлгийг дор дурьдсан хаягаар 2017 оны 04-р сарын 24-ний өдрийн 11:00 цагийн дотор ирүүлнэ үү.

Хаяг: “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох төсөл”

Монгол Улс, Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Жамъян гүний гудамж 18, “The Down Town”  401 тоот

Утас: 70140166.

Цахим шуудан: piu@baccp.mn

Цахим хаяг: www.baccp.mn

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now