Төслийн зорилт, үр дүнгийн хүрээнд өнгөрсөн нэг жилийн хугацаанд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, төслөөс боловсруулсан баримт бичгүүдийг олон нийтэд сурталчлан таниулах, цаашид хийх ажилтай холбоотой “Нээлттэй өдөрлөг”-ийг “Цаатны баяр” арга хэмжээний үеэр Хатгал тосгонд БОАЖЯ-ны Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газар, төсөлтэй хамтран зохион байгуулахаар боллоо.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now