БОАЖЯ-ны Тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газар Тусгай хамгаалалттай газрын орчны бүсийн иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалын бараа бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн дэмжих хүрээнд  Хатгал тосгон, Алаг-Эрдэнэ сумын  ажилгүй, өрхийн орлого багатай, ногоо тарьдаг болон тарих хүсэлтэй иргэдэд хүлэмжинд хүнсний ногоо тарих сургалтыг  2017 оны 06-р сарын 12-13-ны өдрүүдэд Хөвсгөл аймгийн Хатгал тосгон зохион байгуулав. Сургалтад хамрагдсан иргэдэд хүлэмжинд ногоо тарих онолын болон дадлага сургалт өгснөөр жуулчдад хүнсний шинэ ногоо нийлүүлэх, өөрсдийн орлогыг нэмэгдүүлэх улмаар ажлын байртай болж, амьжиргаагаа дээшлүүлэх боломж бүрдэнэ.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now