Монгол Улсын Засгийн газар, Холбооны Бүгд Найрамдах Герман Улсын Засгийн газар хоорондын байгуулсан буцалтгүй тусламжийн хэлэлцээрийн хүрээнд “Биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төслийн 1-р үе шат амжилттай хэрэгжиж байна.

Төслийн 2-р үе шатыг хэрэгжүүлж эхэлснээр баруун болон говийн бүсийн тусгай хамгаалалттай газрууд, мөн 1-р үе шатанд хамрагдаагүй Тусгай хамгаалалттай газруудыг хамруулах асуудлаар БОАЖЯ-ны Тусгай хамгаалалттай газрын холбогдох хүмүүс төслийн зөвлөх багийнхантай уулзаж ярилцлаа.

Баруун болон говийн бүсэд Увс, Баян-Өлгий, Ховд, Говь-Алтай, Өмнөговь, Дорноговь, Дундговь аймгийн тусгай хамгаалалттай газрууд болон орчны бүсүүд хамрагдах юм.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now