ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗРЫН ХАМГААЛАЛТЫН ЗАХИРГААДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНЫ СЕМИНАР БОЛЖ БАЙНА

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамгаалалтын захиргаадын удирдлагуудад Засгийн газрын 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөрийн үйл ажиллагаа болон түүнийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө, тусгай хамгаалалтын талаар баримтлах бодлого түүний хэрэгжилтийг танилцуулах зорилгоор семинарыг 7-р сарын 17, 18-ны өдрүүдэд Улаанбаатар хотноо зохион байгуулж байна.

Уг семинарт ТХГН-т төрөөс баримталж буй бодлого, үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөлт, төсөв, хөрөнгө оруулалт, судалгаа шинжилгээ, сургалт сурталчилгаа,  ТХГН-ийн менежмент төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилт болон цаашид хийх үйл ажиллагааны талаар санал солилцож байна.

Та доорхи холбоосоор орж андройд болон iOS үйлдлийн системтэй утсан дээрээ "THGazar" аппликейшныг үнэгүй суулгаж ашиглах боломжтой