ГОРХИ-ТЭРЭЛЖИЙН БАЙГАЛИЙН ЦОГЦОЛБОРТ ГАЗАРТ ТЭМДЭГ ТЭМДЭГЛЭГЭЭГ ШИНЭЭР БАЙРШУУЛЛАА

Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-ын хамгаалалтын захиргаа Байгал орчны тухай багц хуулийн хэрэгжилтийг хангах байгалийн цогцолборт газрын хамгаалалтын горим, дэглэмийг сайжруулах зорилгоор хуучин тэмдэг тэмдэглэгээг сэргээн засварлах шинээр тэмдэг тэмдэглэгээ шаардлагатай газруудын судалгааг гарган тусгай хамгаалалттай газрын тэмдэг тэмдэглэгээний стандартын дагуу 12 төрлийн 51 ширхэг анхааруулах болон хориглох мөн мэдээллэх тэмдэг ойжуулалт хийсэн талбайн тэмдэг тэмдэглэгээг шинээр байршуулан ажиллалаа.

Та доорхи холбоосоор орж андройд болон iOS үйлдлийн системтэй утсан дээрээ "THGazar" аппликейшныг үнэгүй суулгаж ашиглах боломжтой