“Ногоон хөгжлийн семинар”

2016 оны 06-р сарын 04

БОНХЯамны Ногоон хөжлийн бодлого, стратеги төлөвлөлтийн газраас зохион байгуулж байгаа “Ногоон хөгжлийн семинар”-т тус яамны хамт олон оролцож байна.

Монгол улсын их хурлын 2014 оны 06-р сарын 13-ны өдрийн 43-р тогтоолоор батласан “Ногоон хөгжлийн бодлого”, 2016 оны 1-р сард “Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө” болон үүнтэй холбоотой төсөл хөтөлбөрүүдийн ажлыг танилцуулж байна. Ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай 11 асуудал тусгагджээ. Семинарын үеэр хэлэлцүүлсэн илтгэлүүдийг www.mne.gov.mn сайтаас татаж авна уу.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now