БОНХАЖЯ, НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр  хамтран хэрэгжүүлж буй “Байгалийн нөөцийн менежмент бүхий хамгаалалттай  газар нутгийн сүлжээ” болон “тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг бэхжүүлэх нь” төслүүдийн газар нутаг болох Дорнод, Хэнтий, Увс, Дорноговь аймгуудын БОАЖГ-т, Хан хэнтийн ДЦГ-ын Хамгаалалтын захиргаанд, Их нартын БНГ-ын хамгаалалтын захиргаанд тус тус судалгааны ажлыг дэмжих зорилгоор “Нисдэг камер буюу Дрон”-ыг БОНХАЖ-ын сайд Н.Батцэрэг хүлээлгэн өглөө.

Энэхүү багаж хэрэгсэл нь судалгаа, шинжилгээ, мониторингийн ажлыг хөнгөвчилж, байгаль орчны хяналтыг сайжруулахад цаг хугацаа, төсөв мөнгө хэмнэгдэж менежментийн үр ашигыг дээшлүүлэхэд хувь нэмэр оруулна.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now