Азийн сангийн Бичил уурхайн нөхөн сэргээлтийн аргачлалыг танилцуулах семинарт 2015 онд тусгай хамгаалалттай газруудад тус аргачлалаар гүйцэтгэсэн нөхөн сэргээлтийн ач холбогдлын талаар илтгэл тавьж оролцож байна. Тус аргачлалаар Мөнххайрханы БЦГ-т 12 га, Говьгурван сайханы БЦГ-т 30 орчим га, Говийн их ДЦГ-ын Б хэсэгт 11 га талбай нийт 53 орчим га талбайг нөхөн сэргээсэн.

Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now