Мэдээ мэдээлэл

увс нуурын хотгорын дархан цаазат газрын 2018- 2022 онд хэрэгжүүлэх хамтарсан менежмент төлөвлөгөөг боловсруулж байгаа бөгөөд төлөвлөгөөт ажлын эхний үе шат дуу...

Цааш унших

монгол улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт оршин суудаг ард иргэдийн амьжиргаа, аялал жуулчлал, хог хаягдлын менежментийн асуудлуудыг нэгдсэн байдлаар авч ү...

Цааш унших

байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны тусгай хамгаалалттай нутгийн удирдлагын газрын дарга ч.батсансар 2017 оны 4-р сарын 19-ны өдөр азийн хөгжлийн банкны зүүн ...

Цааш унших

оюу толгой ххк-ы байгаль орчны дүйцүүлэн хамгаалах хөтөлбөрийн хүрээнд байгаль, зэрлэг амьтдыг хамгаалах нийгэмлэг (wcs) говийн бага дархан цаазат газрын (дцг) ...

Цааш унших

байгаль хамгаалах нөхөрлөлүүдийн үндэсний ii чуулган 2017 оны 04-р сарын 21-ний өдөр зохион байгуулагдах гэж байна.

Цааш унших

дэлхийн байгаль хамгаалах сан (wwf)-гийн монгол дахь хөтөлбөрийн газрын санаачилгаар монгол орны говийн зэрлэг амьтад болох хавтгай, мазаалай, тахь, хулан, монг...

Цааш унших

байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, нүб-ын хөгжлийн хөтөлбөрийн хамтран хэрэгжүүлж буй "байгалийн нөөцийн менежмент бүхий хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээ" м...

Цааш унших

2017 оны дөрөвдүгээр сарын 4-ны өдрөөс эхлэн нэг сарын хугацаанд нохой устгалын ажлыг эхлүүлжээ. энэ сарын 5-ны өдөрбогдхан уулын дцг-ын зайсан, богино, чандман...

Цааш унших

япон улсын буцалтгүй тусламжаар байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, азийн хөгжлийн банк хамтран “хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газрын орчны бүсийн иргэд...

Цааш унших

TENDER NOTICE: INVITATION FOR BID

2017 оны 04 сарын 18

the mongolian-german financial cooperation programme “biodiversity and adaptation to climate change” aims at strengthening the management of the mongolian prote...

Цааш унших

байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны хэрэгжүүлж буй “биологийн олон янз байдлыг хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох” төслийн хүрээнд дараах зөвлө...

Цааш унших

TENDER NOTICE: INVITATION FOR BID

2017 оны 03 сарын 27

ref: international competitive bidding /icb/ for supply of office furniture and it equipment for buffer zone councils of the protected areas of mongolia

Цааш унших
Image
HIRING

COME TO JOIN OUR TEAM !

Join Now